Persondatapolitikk

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?

 
Kategorier av personopplysninger

Alminnelige personopplysninger, herunder
• Dine identitets- og kontaktopplysninger herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse og dokumentasjon av legitimasjon 
• Opplysninger om dine kjøp, herunder bl.a. bestilte eller kjøpte varer, leveringer, og betalinger 
• Opplysninger om arbeidsforhold, bolig, sivilstatus samt kontonummer 
• Opplysninger om reklamasjoner og support 
• Dine eventuelle samtykker eller innsigelser 
• Opplysninger om dine interesser, som du enten selv har gitt oss, eller som vi kan lese av dine handlinger, for eksempel gjennom dine kjøp og dine besøk på våre hjemmesider 
• Opplysninger om våre eventuelle markedsføringstiltak og dine eventuelle svar eller reaksjoner til dette 
• Opplysninger om avlevering og åpning mv. av elektronisk markedsføring, herunder om det er klikket inn på linker i meldingene, evt. innsamlet ved bruk av tracking- mekanismer som er innebygd i meldingene
• Opplysninger om kredittvurderinger og betalingsordninger 
• Opplysninger om restanser, inkassosaker, dommer og rapporter til kredittopplysningsbyråer 
• Opplysninger som inngår i vår korrespondanse med deg


Personnummer
• Vi behandler opplysninger om ditt personnummer hvis du har eller har hatt et kredittforhold hos oss, eller hvis det er nødvendig for at vi kan gjøre et rettskrav gjeldende.

Opplysninger om straffbare forhold
• Hvis du har begått et straffbart forhold overfor oss- for eksempel bedrageri- vil vi behandle de opplysningene som er nødvendige i forhold til å gjøre våre krav gjeldende.

Ovennevnte typer av opplysninger oppgis naturligvis frivillig til Thorn Norge Finans AS, men dersom opplysningene som er nødvendige for det løpende kundeforholdet ikke oppgis, er Thorn Norge Finans AS berettiget til å avvise behandlingen.

Formål og lovgrunnlag

Hvilke lover ligger til grunn for vår behandling av personopplysninger?

Vår behandling av personopplysninger baserer seg spesielt på følgende lovgrunnlag: 
• Finansavtaleloven
• Bokføringsloven
• Hvitvaskingsloven
• Markedsføringsloven 
• Personvernforordningen
• Personopplysningsloven

Hva er formålet med å behandle personopplysningene? 
Vi har følgende formål med- og lovgrunnlag for- våre databehandlinger i forhold til nåværende, potensielle og tidligere kunder: 
• Gjennomførelse av dine bestillinger og kjøp, herunder bl.a. levering og betaling samt besvarelse av dine eventuelle spørsmål

Lovgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6, stk. 1, litra b) om behandlinger, som er nødvendige i forbindelse med en kontrakt med deg.

• Oppfyllelse av bokførings- samt hvitvaskingslovens krav om registreringer (ti år pluss det inneværende år).

Lovgrunnlaget er som anført bokføringsloven samt hvitvaskingsloven.

• Vurdering til og imøtekommelse av kreditt, herunder i forbindelse med betalingsordninger og lignende.

Lovgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6, stk. 1, litra b) om behandlinger, som er nødvendige i forbindelse med en kontrakt med deg.

• I forbindelse med vurderingen til og imøtekommelse av kreditt gjennomføres det automatiske avgjørelser (profilering). Profileringen er basert på fakta og et rettferdig beslutningsgrunnlag, og utført på en strukturert, gjennomsiktig og sikker måte, med det formål å kunne gi våre kunder best mulig behandling, veiledning og rådgivning.

Lovgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 22 om automatiske avgjørelser.

• Oppfyllelse av krav om rapportering av renter til skatt.

Lovgrunnlaget er lovkravet om rapportering til skatt.

• Markedsføring, herunder direkte markedsføring overfor kommende og eksisterende kunder

Lovgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6, stk. 1, litra f, supplert med markedsføringsloven og personopplysningsloven

• Dokumentasjon for behandling – inkludert samtykke – oppbevares i 5 år etter endt kundeforhold eller ved din tilbakekallelse av denne 

• Statistiske beslutninger. Personopplysninger som anvendes til statistiske formål anonymiseres.

• Ved misligholdelse av inngående forpliktelser overfor Thorn Norge Finans AS, kan Thorn Norge Finans AS rapportere til kredittopplysningsbyråer og advarselsregistre i overensstemmelse med de regler som gjelder for dette.

• Det henvises for øvrig til Thorn Norge Finans AS sin Cookiepolitikk.


Hva gis det samtykke til?

Det gis samtykke til blant annet følgende: 
• Løpende innhenting av opplysninger i kredittopplysningsbyråer og advarselsregistre godkjent av Datatilsynet. 
• Utlevering av opplysninger om betalingsmønstre og samlet balanse til konsernbundne selskaper (Thorn Norge AS) til bruk for kredittvurdering.

Et allerede avgitt samtykke kan ifølge lovgivningen trekkes tilbake. En evt. anmodning om tilbaketrekning av samtykke skal skje skriftlig til Thorn Norge Finans AS via nevnte kontaktopplysninger ovenfor.


Hvilke rettigheter har den registrerte? 
Enhver som har personopplysninger registret hos Thorn Norge Finans AS har ifølge loven rett til å be om: 
• Innsikt i hvilke personopplysninger som behandles, hvor de hentes fra, og med hvilket formål de behandles. 
• Korrigering av personopplysninger som er feil eller villedende. 
• Sletting av personopplysninger som ikke lengre kan behandles innenfor lovens rammer 
• Begrensning av behandlingen av personopplysninger 
• Å gjøre innsigelse mot en behandling av personopplysninger som finner sted, herunder avgjørelser som alene er basert på en automatisk behandling (profilering).
Rettighetene kan gjøres gjeldende overfor Thorn Norge Finans AS eller via kontakt til Datatilsynet.